Vedtekter

for Spordrift AS

(vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 2019)

§1 Selskapets foretaksnavn er Spordrift AS

§2 Selskapets forretningskontor er i Oslo Kommune

§3 Selskapets virksomhet er drift og vedlikehold av jernbane og alt som står i naturlig forbindelse med dette. Virksomheten skal drives på en sikker, effektiv og miljømessig måte, samt etter forretningsmessige prinsipper.

§4 Selskapets aksjekapital er NOK 1.000.000, fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 10.000.

§5 Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett annet styremedlem i fellsskap.