Spor

Som alt annet påvirkes jernbaneskinner og traséer av vær og slitasje. Vårflom i en bekk kan svekke et spors fundamentet, mens solslyng kan skape slinger på skinnene.

Spordrifts banemontører er stasjonert langs alle jernbanestrekninger i Norge og driver kontinuerlig overvåkning og utbedring av spor og traséer, godt hjulpet av lang erfaring med hver enkelt streknings spesielle værforhold og slitasjemønstre.

nimble_asset_Ida-Løfsgard-Kojedahl-_72-e1561729760852

Ida Løfsgard Kojedahl

Kommunikasjonssjef

489 50 669