Sikkerhetsvakter

Det meste av Spordrifts arbeid gjøres på banestrekninger som er i trafikk, med hyppig passerende passasjer- og godstog. Dette krever et særlig sterkt fokus på sikkerhet, for å unngå at tog, banepersonell og uvedkommende havner i farlige situasjoner.

Våre sikkerhetsvakter er spesialister i særklasse, med mye erfaring og svært innarbeidede rutiner.

nimble_asset_Ida-Løfsgard-Kojedahl-_72-e1561729760852

Ida Løfsgard Kojedahl

Kommunikasjonssjef

489 50 669