Rådgivning

Spordrifts ansatte besitter unik kunnskap om norsk baneinfrastruktur og hentes stadig inn som rådgivere, for eksempel når nye prosjekter skal utredes og utbedringer planlegges, enten i selve banenettet eller i tilknyttet infrastruktur.

nimble_asset_Ida-Løfsgard-Kojedahl-_72-e1561729760852

Ida Løfsgard Kojedahl

Kommunikasjonssjef

489 50 669