Rådgivning

Spordrifts ansatte besitter unik kunnskap om norsk baneinfrastruktur og hentes stadig inn som rådgivere, for eksempel når nye prosjekter skal utredes og utbedringer planlegges, enten i selve banenettet eller i tilknyttet infrastruktur.

Thomas Øverland

Administrativ støtte

416 29 796