Spordrift – ny leverandør innen drift og vedlikehold

Spordrift AS overtok i dag drift og vedlikehold av jernbanen. – Dette er en stolt dag for oss og en viktig milepæl i norsk jernbanehistorie, sier Henning Bråtebæk, administrerende direktør i Spordrift AS.

Styret for Bane NOR besluttet 11. oktober 2018 å etablere et aksjeselskap for produksjon av drift og vedlikehold, samt at selskapet skulle være operativt 1. juli 2019.  Spordrift har ved etableringen 1 200 medarbeidere og blir Norges største leverandør av drift- og vedlikeholdstjenester på jernbanen.

­– Våre dyktige medarbeidere er vår største ressurs og vårt største konkurransefortrinn. De har lokalkunnskapen, fagkompetansen, erfaringen og kjenner hver bolt og hvert anlegg på jernbanen. Dette er et selskap med kort vei mellom ledelsen og ansatte, og hvor vi har én felles målsetning om å levere effektive tjenester til Bane NOR og andre, sier administrerende direktør Henning Bråtebæk. 

Godt utgangspunkt for videre arbeid
Etter vedtaket i oktober startet Bane NOR to koordinerte prosjekter; opprettelsen av Spordrift AS og organisatoriske tilpasninger i Bane NOR. Fra 1. juli vil de to organisasjonene speile hverandre på et overordnet nivå med en inndeling i tre områder/regioner med 10 banestrekninger.

–  Siden vedtaket er det gjort en grundig jobb i et titalls arbeidsgrupper hvor 60 ledere, medarbeidere og tillitsvalgte har deltatt som ressurspersoner. De har lagt et godt grunnlag for etableringen av Spordrift og omorganiseringen av Bane NOR, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.   

–  Vi har nå fått et godt utgangspunkt til å starte forberedelsesperioden hvor begge selskapene skal utvikles og profesjonaliseres. Jeg føler meg trygg på at både Bane NOR som bestiller, og Spordrift som leverandør, kommer til å lykkes i de nye rollene, sier Frimannslund.

Offensiv forretningsplan
Jernbanenettet i Norge er delt i 10 kontraktsområder hvor drift og vedlikehold skal konkurranseutsettes, noe som er i tråd med intensjonene i Jernbanereformen. Alle kontraktsområdene skal etter planen være konkurranseutsatt innen utgangen av 2027.

–  Spordrift har en offensiv forretningsplan som dekker hele bredden av jernbanetekniske tjenester, og markedet er betydelig. Vi bygger selskapet for å vinne kontrakter både i og utenfor Bane NORs portefølje.  Det er viktig at vi nå tilpasser oss markedet slik at selskapet kan konkurrere om oppdrag på andre markeder, både på kort og lang sikt, sier administrerende direktør Henning Bråtebæk.

Stor tro på selskapet
Bane NOR har ansvaret for å utvikle et velfungerende leverandørmarked hvor entreprenørene konkurrerer om å utføre drift og vedlikeholdstjenester. På sikt gir konkurranseutsetting et bedre og mer forutsigbart tilbud til de reisende.

–  Spordrift har et betydelig potensial og har fått forutsetninger til å levere i konkurranse med andre entreprenører. De har en slank organisasjon med dyktige medarbeidere som har fagkompetanse og lokalkunnskap, noe som vil være viktig for dem fremover. Jeg har stor tro på at selskapet vil lykkes, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Oppgavefordeling
Bane NOR vil fortsatt eie jernbanenettet og være ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold og beredskap, samt den strategiske utviklingen og at forvaltningen gjøres i henhold til tekniske og sikkerhetsmessige krav. Spordrift AS skal gjennom kontrakter utføre drift og vedlikeholdstjenester i henhold til de tekniske og sikkerhetsmessige krav som Bane NOR stiller. 

Bane NOR vil ikke eie Spordrift AS når prekvalifiseringen til konkurransen på Sørlandsbanen starter i 2021. Det er opp til Samferdselsdepartementet å avgjøre hvor eierskapet skal plasseres.