Kontraktene mellom Spordrift og Bane NOR signert

Torsdag signerte konsernsjef Gorm Frimannslund og administrerende direktør Henning Bråtebæk kontraktene mellom Bane NOR og Spordrift.

Torsdag 20. juni ble alle avtaler mellom Spordrift og Bane NOR signert. Mandag 1. juli 2019 er Spordrift AS i operativ drift. Selskapet får 1 300 ansatte og blir Norges største leverandør av drift og vedlikehold på jernbanen.
– Bane NOR og Spordrift AS har hatt én felles målsetning om å få på plass en hensiktsmessig kapitalisering og finansiering som ivaretar behovet for omstilling og videreutvikling av selskapet, samtidig som den tar hensyn til en fremtidig konkurransesituasjon og risikoen for at vi kan tape ett eller flere kontraktsområder, sier Henning Bråtebæk som er administrerende direktør i Spordrift AS.

– Vi har nå fått en forsvarlig kapitalisering og finansiering av Spordrift som er i tråd med de rettslige rammene som skal etterleves ved en slik virksomhetsoverdragelse. Den løpende avtalen mellom Spordrift og Bane NOR legger til rette for finansiering av omstilling og investering i selskapet.

– Spordrift har fått forutsetninger til å levere i konkurranse med andre entreprenører. Vi antar at det ligger et potensiale i å forenkle interne arbeidsprosesser, slik at vi blir rustet til å vinne oppdrag både innenfor og utenfor Bane NORs portefølje, sier Bråtebæk.
Spordrift skal bygges opp til å bli en konkurransedyktig og seriøs aktør hvor ledere og medarbeidere har én felles målsetning om å levere effektive drifts- og vedlikeholdstjenester til Bane NOR.