Kontaktanlegg

Kontaktanlegget på en jernbane leverer strøm til togene, mens signalanlegget dirigerer deres trygge ferdsel gjennom jernbanenettet, med så få forsinkelser som mulig.

Spordrifts signal- og sterkstrømontører jobber kontinuerlig med overvåkning, oppgradering og vedlikehold av disse anleggene, ofte på natten, for å unngå forsinkelser i togtrafikken.

Ida Løfsgard Kojedahl

Kommunikasjonssjef

489 50 669