Ledige stillinger

Spordrift er Norges største aktør innen drift- og vedlikehold på jernbane. Vi har ca. 1300 dyktige og engasjerte medarbeidere som sammen leverer entreprenørtjenester basert på jernbanefaglig kunnskap om kundenes behov.

Med lang og bred kompetanse og lokal kunnskap innen bygging og vedlikehold av spor, kontaktledning og signalanlegg tilbyr vi leveranser av høy kvalitet. Selskapet er landsdekkende og består av de tre regionene Sør-vest, Nord og Øst samt sentrale staber.

For å beholde og utvikle vår posisjon som Norges ledende entreprenør innen drift og vedlikehold på jernbane er vi helt avhengig av å tiltrekke oss motiverte mennesker.

I Spordrift er vi opptatt av at nye medarbeidere skal jobbe tett med våre mest erfarne fagfolk. På den måten sikrer vi spennende arbeidsoppgaver gjennom læring og smidig erfaringsoverføring. Vi tror at medarbeidere som har trygge rammer og føler seg verdsatt i jobben sin, yter best mulig ovenfor kundene våre og selskapet. Vi vil gjøre alt vi kan for at våre medarbeidere skal trives på jobb – hver dag.