Lærling

Ønsker du å jobbe i Norges største leverandør av drift og vedlikehold på norsk jernbane?

Hvert år tar vi inn lærlinger som har valgt utdanning innen bygg- og anleggsfag og elektrofag. Hos oss får du praktisert teorien, får god praksis i et veldig godt arbeidsmiljø.

Opptakskravene for å bli tatt inn som lærling finner du nedenfor.

Signal-, elektriker- og energimontørlærling (læretid: to og et halvt år)

– VG 1 Elektrofag
– VG 2 Elenergi

Banemontørlærling (læretid: to år)

– VG 1 Bygg og anlegg
– VG 2 i programområde Bygg og anleggsteknikk, fortrinnsvis Anleggsteknikk

I tillegg til de formelle kravene vektlegger vi at du har lite fravær, gode karakterer og de rette personlige egenskapene. Det er også et krav at våre lærlinger oppfyller helsekravene iht. til Togfremføringsforskriften. Helseundersøkelse gjennomføres før lærekontrakt inngås. 

Når tar vi inn lærlinger? 

Lærlingplasser annonseres i slutten av januar hvert år under «ledige stillinger». Søknadsfristen er 1. mars. Felles oppstart av læretiden for våre lærlinger er i midten av august (rundt skolestart).  

Du får opplæring lokalt og på Norsk jernbaneskole på Grorud i Oslo. Under hele læretiden vil du bli fulgt opp av Opplæringskontoret for jernbanesektoren. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til opplæringsloven.

Som lærling i Spordrift får du:
– God erfaring i et godt arbeidsmiljø
– Mange spennende oppgaver
– Muligheter for faglig og personlig utvikling
– Ordnede arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø
– Tilgang til et allsidig velferdstilbud

Norsk jernbaneskole

Les mer om lærlinger her