Karriere

Spordrift skal være et godt sted å jobbe og gi nye muligheter hvor medarbeidernes fagkompetanse får en større plass i virksomheten.

Vi har lokalkunnskapen, fagkompetansen og erfaringen

De dyktige medarbeiderne blir selskapets største konkurransefortrinn. De har lokalkunnskapen, fagkompetansen og erfaringen. Alle ledere, medarbeidere og tillitsvalgte vil få en genuin mulighet til å påvirke egen hverdag og hvordan Spordrift utvikler seg, uttaler administerende direktør Henning Bråtebæk.

Spordrift har en flat struktur mellom ledere og ansatte ute i drift og vedlikehold, der ansattes erfaringer og kompetanse får fokus.

Vil du jobbe med oss?                   

Spordrift er i vekst og leter etter flere gode medarbeidere. 

Lærling                                            

Er du student og ønsker å få erfaring i bransjen? Vi har lang tradisjon for lærlingplasser.

Bachelor- og masteroppgaver

Vil du samarbeide med Spordrift i forbindelse med Bachelor- eller Masteroppgaver?