Hva leverer Spordrift?

Spordrift AS er en totalleverandør av tjenester knyttet til baneinfrastruktur. Vi har bred kompetanse innen drift og bygging av jernbane og i tillegg lang erfaring innen rådgivning. Spordrift kan tilby leveranser av høy kvalitet over hele landet i forbindelse med drift og vedlikehold av spor, kontaktledning-, signal-, og lavspenningsanlegg. 

Kontakt- og signalanlegg

Spor

Sikkerhetsvakter

Rådgivning

Siden er under oppbygging.