Bachelor- og masteroppgaver

Vi har mange spennende temaer som egner seg for bacheloroppgaver og masteroppgaver. Er du opptatt av innovasjon, teknologi, drift og vedlikehold av banerelatert infrastruktur?

Ta kontakt med Spordrift på e-post.